Reménység Katolikus Általános Iskola
Reménység Katolikus Általános Iskola
 

Reménység Katolikus Általános Iskola

   
Reménység Katolikus Általános Iskola   Reménység Katolikus Általános Iskola
 
Tantárgyi információk

Tantárgystruktúra, óraterv

A műveltségi tartalmak illetve ismeretkörök tantárgyakba történő szervezését, valamint annak strukturális kialakítását döntő módon határozzák meg az iskola adottságai, lehetőségei ( a pedagógusok képzettsége, szakosodása, tananyag feldolgozási tapasztalatai) és (a helyi igények ) a továbbtanulás céliskoláinak tantárgyszerkezete és beléphetőségi pontjai.

Ennek és az EKIF ajánlásának figyelembevételével iskolánk az oktatás kereteként a magyar oktatási rendszerben hagyományos tantárgystruktúrát alkalmazza. Az egyházi közoktatási intézményre vonatkozó rendelkezések szerint a hitoktatás óraszáma a tantervi óraszámon felül jelentkezik.

Anyanyelv- és irodalom

Magyar nyelv és irodalom 1-8. évfolyam

Élő idegen nyelv

Angol nyelv 1-8. évfolyam célnyelvi tanítás

Angol nyelv 1-8.évfolyam

Német nyelv 1-8. évfolyam

Matematika

Matematika 1-8. évfolyam

Ember és természet

Környezetismeret 1-4. évfolyam

Természetismeret 5-6. évfolyam célnyelvi tanítás

Természetismeret 5-6.évfolyam

Biológia 7-8. évfolyam célnyelvi tanítás

Földrajz 7-8. évfolyam

Biológia 7-8. évfolyam

Földrajz 7-8. évfolyam

Fizika 7-8. évfolyam

Kémia 7-8. évfolyam

Informatika

Informatika 4-8. évfolyam

Művészetek

Ének-zene 1-8. évfolyam

Rajz 1-4. évfolyam célnyelvi tanítás

Rajz 1-8. évfolyam

Életvitel és gyakorlati ismeretek

Technika 1-4. évfolyam célnyelvi tanítás

Technika 1-8. évfolyam

Testnevelés

Testnevelés 1-8. évfolyam

Testnevelés 1-8. évfolyam célnyelvi tanítás

Hittan

Római katolikus hittan 1-8. évfolyam

Görög katolikus hittan 1-8. évfolyam

Református hittan 1-8. évfolyam

Evangélikus hittan 1-8. évfolyam

Baptista hittan 1-8. évfolyam

A hittan tantárgy tanterveiről az egyházak gondoskodnak.

A felekezeti hittan önálló értékeléssel kerül elbírálásra.

ÓRATERV

/célnyelvi - hetes/


ÓRATERV

/emelt szintű - hetes/
TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK
 

 

 
Reménység Katolikus Általános Iskola   Reménység Katolikus Általános Iskola

 

 

  Reménység Katolikus Általános Iskola  
Reménység Katolikus Általános Iskola
 
 
     
Reménység Katolikus Általános Iskola honlapja
Látogatók: 2771209