Reménység Két Tanítási Nyelvű Katolikus Általános Iskola
Reménység Két Tanítási Nyelvű Katolikus Általános Iskola
 

Reménység Két Tanítási Nyelvű Katolikus Általános Iskola

   
Reménység Két Tanítási Nyelvű Katolikus Általános Iskola   Reménység Két Tanítási Nyelvű Katolikus Általános Iskola
 
Tantárgyi információk

Tantárgystruktúra, óraterv

A műveltségi tartalmak illetve ismeretkörök tantárgyakba történő szervezését, valamint annak strukturális kialakítását döntő módon határozzák meg az iskola adottságai, lehetőségei ( a pedagógusok képzettsége, szakosodása, tananyag feldolgozási tapasztalatai) és (a helyi igények ) a továbbtanulás céliskoláinak tantárgyszerkezete és beléphetőségi pontjai.

Ennek és az EKIF ajánlásának figyelembevételével iskolánk az oktatás kereteként a magyar oktatási rendszerben hagyományos tantárgystruktúrát alkalmazza. Az egyházi közoktatási intézményre vonatkozó rendelkezések szerint a hitoktatás óraszáma a tantervi óraszámon felül jelentkezik.

Anyanyelv- és irodalom

Magyar nyelv és irodalom 1-8. évfolyam

Élő idegen nyelv

Angol nyelv 1-8. évfolyam célnyelvi tanítás

Angol nyelv 1-8.évfolyam

Német nyelv 1-8. évfolyam

Matematika

Matematika 1-8. évfolyam

Ember és természet

Környezetismeret 1-4. évfolyam

Természetismeret 5-6. évfolyam célnyelvi tanítás

Természetismeret 5-6.évfolyam

Biológia 7-8. évfolyam célnyelvi tanítás

Földrajz 7-8. évfolyam

Biológia 7-8. évfolyam

Földrajz 7-8. évfolyam

Fizika 7-8. évfolyam

Kémia 7-8. évfolyam

Informatika

Informatika 4-8. évfolyam

Művészetek

Ének-zene 1-8. évfolyam

Rajz 1-4. évfolyam célnyelvi tanítás

Rajz 1-8. évfolyam

Életvitel és gyakorlati ismeretek

Technika 1-4. évfolyam célnyelvi tanítás

Technika 1-8. évfolyam

Testnevelés

Testnevelés 1-8. évfolyam

Testnevelés 1-8. évfolyam célnyelvi tanítás

Hittan

Római katolikus hittan 1-8. évfolyam

Görög katolikus hittan 1-8. évfolyam

Református hittan 1-8. évfolyam

Evangélikus hittan 1-8. évfolyam

Baptista hittan 1-8. évfolyam

A hittan tantárgy tanterveiről az egyházak gondoskodnak.

A felekezeti hittan önálló értékeléssel kerül elbírálásra.

ÓRATERV

/célnyelvi - hetes/


ÓRATERV

/emelt szintű - hetes/
TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK
 

 

 
Reménység Két Tanítási Nyelvű Katolikus Általános Iskola   Reménység Két Tanítási Nyelvű Katolikus Általános Iskola

 

 

  Reménység Két Tanítási Nyelvű Katolikus Általános Iskola  
Reménység Két Tanítási Nyelvű Katolikus Általános Iskola
 
 
     
Reménység Két Tanítási Nyelvű Katolikus Általános Iskola honlapja
Látogatók: 2546291